Turistický průvodce PRST:

Turistický průvodce PRST:

Turistický průvodce PRST:

Region: Podkrkonoší
Centrum:
Všechna
centra
Čistěves pomníky padlých

pomníky vojáků padlých v bitvě na Chlumu 3.7.1866
SZ od centra Mapa Náhled
Chlum, centrální bojiště

vojenské hroby a památky na rozhodující bitvu prusko-rakouské války dne 3.7.1866
v centru Mapa Náhled
Chlum, centrální bojiště 3. července 2016

vzpomínkové akce při 150. výročí bitvy na Chlumu
v centru Mapa Náhled
Chlum, kostel Proměnění Páně

kostel doložený již v roce 1384 upravovaný a rozšiřovaný v 16. a 18. století
v centru Mapa Náhled
Chlum, pomníky

pomníky padlých 3.7.1866 v bitvě na Chlumu
v centru Mapa Náhled
Chlum, válečné muzeum

muzeum prusko-rakouské války, založené v r. 1932 a otevřené 3.7.1936
v centru Mapa Náhled
Máslojedy pomníky padlých

vojenské hroby a pomníky vojáků padlých v bitvě na Chlumu 3.7.1866
SV od centra Mapa Náhled