Turistický průvodce PRST:

Turistický průvodce PRST:

Turistický průvodce PRST:

Region: Krkonoše
Centrum: Žacléř
Všechna
centra
Boberská stráň

horské bučiny a louky s teplomilnou květenou
SZ od centra
Rýchory

lesnatý hřeben, výskyt vysokohorské květeny
V od centra Mapa Náhled
Rýchory Dvorský les

zbytky bukového pralesa na Rýchorském hřebenu
V od centra Mapa Náhled
Rýchory vyhlídka Maxova bouda

hřebenové výhledy na Krkonoše
V od centra Mapa Náhled
Stachelberg

naučná stezka po pevnostních objektech
J od centra Mapa Náhled
Stachelberg

rozhled z opevnění
J od centra
Stachelberg muzeum čs. opevnění

nedokončená dělostřelecká tvrz s linií pevností
J od centra
Žacléř

zachovalé zděné i roubené domy z 18. a 19. stol.,
v centru Mapa Náhled
Žacléř, kostel Nejsvětější Trojice

kostel z 16. stol., v r. 1732 barokně přestavěn
v centru Mapa Náhled
Žacléř, městské muzeum

národopisná expozice, historie a průmysl, osobnosti a hornictví
v centru Mapa Náhled