Turistický průvodce PRST:

Turistický průvodce PRST:

Turistický průvodce PRST:

Region: Broumovský výběžek
Centrum: Broumov
Všechna
centra
Božanov kostel sv. Marie Magdaleny

barokní kostel z r. 1735 - 40, dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera
J od centra Mapa Náhled
Božanov lidová architektura

sobor stavení, usedlostí a statků v broumovském stylu
J od centra Mapa Náhled
Božanov Mariánská studánka

Mariánská studánka, poutní kaple Panny Marie Lurdské z r. 1890 a chátrající křížová cesta
JJV od centra Mapa Náhled
Broumov Benediktýnský klášter

klášter z poloviny 14. stol.
v centru Mapa Náhled
Broumov klášterní kostel sv. Vojtěcha

barokní klášterní kostel vystavěný v letech 1726 - 1733 podle návrhu K. I. Dienzenhofera
V od centra Mapa Náhled
Broumov kostel Panny Marie

dřevěný hřbitovní kostel z 2. pol. 13 stol. stojící na místě původního kostela z 12. stol., obnovený po r. 1449
v centru Mapa Náhled
Broumov kostel sv. Ducha

kostel z r. 1689 vystavěný na místě původního dřevěného kostela, v dalších stoletích upravován
v centru Mapa Náhled
Broumov kostel sv. Petra a sv. Pavla

první zmínka z r. 1258, původně dřevěný kostel, ve 14. stol. přestavěný na kamenný, barokní přestavba z let 1679 - 72, kostelní věž z r. 1477
v centru Mapa Náhled
Broumov kostel sv. Václava

barokní kostel vystavěný Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem v r. 1729 na místě původního dřevěného protestantského kostela z počátku 17. stol.
v centru Mapa Náhled
Broumov Mariánský sloup

mariánský sloup z roku 1706 od Jana Brokoffa
v centru Mapa Náhled
Broumov městská památková zóna

járdo města z 16. stol., zbytky historického opevnění, sochařská výzdoba
v centru Mapa Náhled
Broumov pomník padlým v prusko-rakouské válce

pomník vojákům padlým na Broumovsku po překročení hranice pruskými vojsky 26.6.1866
v centru Mapa Náhled
Broumovské stěny

národní přírodní rezervace, horský hřbet s bohatými pískovcovými útvary
J od centra Mapa Náhled
Broumovské stěny Skalní hřiby

neobvyklé skalní útvary vzniklé specifickým zvětráváním pískovcových skal
JZ od centra Mapa Náhled
Břidlicová stráň u Božanova

Botanicky významná lokalita
V od centra
Hejtmánkovice Kinclův rybník

Významná ornitologická lokalita, rybářsky využívaný rybník
Z od centra Mapa Náhled
Hejtmánkovická stráň

druhově bohaté květnaté stráně
Z od centra
Heřmánkovice kostel Všech svatých

barokní kostel z let 1722 – 1724, dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera
SSZ od centra Mapa Náhled
Heřmánkovice socha sv. Floriána

barokní socha z roku 1811 opravená v r. 2014
S od centra Mapa Náhled
Hvězda

kamenná kaple Panny Marie z let 1732 - 33 s půdorysem pěticípé hvězdy
JZ od centra Mapa Náhled
Hvězda

výhled na Broumovskou kotlinu z ochozu kaple
JZ od centra Mapa Náhled
Jetřichov lidová architektura

roubené stavení broumovského typu
SZZ od centra Mapa Náhled
Kaple Panny Marie Sněžné

renovovaná kaple z roku 1709
JZZ od centra Mapa Náhled
Křinice

zachovalé kamené domy broumovského typu
Z od centra Mapa Náhled
Křinice kaple sv. Huberta

lesní kaple a křížová cesta renovované na počátku 21. stol.
od centra Mapa Náhled
Křinická mokřina

Mokré louky s výskytem ohrožených druhů rostlin
Z od centra
Křinické rybníčky

menší rybníky s biotopem vhodným pro rozmnožování obojživelníků
JZ od centra
Martínkovice kostel sv. Jiří a sv. Martina

J od centra Mapa Náhled
Otovice

několik zachovalých stavení charakteristických pro Broumovsko
V od centra Mapa Náhled
Otovice kostel sv. Barbory

barokní kostel z let 1725 – 1727, stavba Kiliána Ignáce Dientzenhofera podle plánů Kryštofa Dientzenhofera
JV od centra Mapa Náhled
Ruprechtice kostel sv. Jakuba Většího

barokní kostel z let 1720-1723 , stavba Kiliána Ignáce Dientzenhofera podle plánů Kryštofa Dientzenhofera
SZ od centra Mapa Náhled
Ruprechtický Špičák

nejvyšší vrrchol Javořích hor (881 m.n.m.), kruhový výhled na Broumovsko i na polskou stranu z kovové rozhledny
SSZ od centra Mapa Náhled
Studená Voda

Údolí s lučními a lesními společenstvy
V od centra
Supí koš

Broumovské stěny skalní vyhlídka
JZ od centra Mapa Náhled
Šonov kostel sv. Markéty

barokní kostel z let 1726 – 1729, dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera
SVV od centra Mapa Náhled
Vernéřovice kostel sv. Michala

barokní kostel z let 1719-1722, dílo Kryštofa Dientzenhofera
SZ od centra Mapa Náhled
Vižnov kostel sv. Anny

barokní kostel z let
SZZ od centra Mapa Náhled